ariannwyd 10 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £346,717 wedi'i ddyfarnu)