ariannwyd 3 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £34,305 wedi'i ddyfarnu)

Village Hall Refurbishment

£10,000 on 19 Gorffennaf, 2012

Rhaglen grant
Awards for All