ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,850 wedi'i ddyfarnu)

Fit for Purpose

£9,850 on 15 Rhagfyr, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland