ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £27,070 wedi'i ddyfarnu)

Active Living in Later Years

£27,070 on 29 Mehefin, 2006

Rhaglen grant
Community Sport (Active Lifestyles)