ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Pompe Community Wellbeing

£10,000 on 31 Ionawr, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All