ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £7,000 wedi'i ddyfarnu)