ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £5,000 wedi'i ddyfarnu)

Service Lift for Pembrokeshire Foodbank

£5,000 on 16 Rhagfyr, 2016

Rhaglen grant
Awards for All