ariannwyd 6 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,283,370 wedi'i ddyfarnu)