ariannwyd 9 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £79,928 wedi'i ddyfarnu)