ariannwyd 5 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £36,451 wedi'i ddyfarnu)