ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,982 wedi'i ddyfarnu)

Funky Gift shop

£9,982 on 31 Mai, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All