ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £726,375 wedi'i ddyfarnu)

Walsall Advice Hub

£499,482 on 4 Medi, 2008

Rhaglen grant
Advice Plus