ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,807 wedi'i ddyfarnu)

Village event

£2,482 on 25 Mai, 2005

Rhaglen grant
Home Front Recall