ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,818 wedi'i ddyfarnu)

Trinity Pre-School's Golden Project

£9,818 on 12 Mai, 2011

Rhaglen grant
Awards for All