ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Connecting Portaferry

£10,000 on 5 Mai, 2020

Rhaglen grant
Awards for All Northern Ireland