ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £4,800 wedi'i ddyfarnu)

New Community Hall Milnafua

£4,800 on 15 Mehefin, 2020

Rhaglen grant
Community Assets