ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £99,820 wedi'i ddyfarnu)

Templeton community hub

£99,820 on 19 Gorffennaf, 2019

Rhaglen grant
People and Places 3