ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,925 wedi'i ddyfarnu)

Sheltered Community Space

£9,925 on 31 Mawrth, 2020

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All