ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Community Play Space

£10,000 on 30 Ionawr, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All