ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,944 wedi'i ddyfarnu)

Hastings Film School

£9,944 on 23 Mai, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All