ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £109,982 wedi'i ddyfarnu)

Transforming Play in Amlwch

£109,982 on 20 Rhagfyr, 2018

Rhaglen grant
People and Places 3