ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,995 wedi'i ddyfarnu)

Community/Village Play Area

£9,995 on 17 Hydref, 2019

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All