ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,500 wedi'i ddyfarnu)

Replacement of old swings

£2,500 on 17 Awst, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All