ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,840 wedi'i ddyfarnu)

Worldham Defibrillator Project

£2,840 on 14 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All