ariannwyd 9 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £4,080,338 wedi'i ddyfarnu)