ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £372,313 wedi'i ddyfarnu)

Alton Buckle Community Project

£372,313 on 14 Rhagfyr, 2011

Rhaglen grant
Reaching Communities