ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,200 wedi'i ddyfarnu)

Communal Creative Space

£9,200 on 27 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All