ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £15,300 wedi'i ddyfarnu)

Community Festival Weekend

£5,300 on 28 Awst, 2013

Rhaglen grant
Culture for All