ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £2,910 wedi'i ddyfarnu)

Defibrillator in Smallwood

£2,910 on 21 Chwefror, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All