ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £495,000 wedi'i ddyfarnu)

ONE STOP SHOTTON

£495,000 on 28 Mawrth, 2018

Rhaglen grant
Reaching Communities Buildings