ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Poetry and Community: Ideas of Place

£10,000 on 28 Tachwedd, 2013

Rhaglen grant
Culture for All