ariannwyd 10 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,577,333 wedi'i ddyfarnu)