ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,100 wedi'i ddyfarnu)