ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £9,971 wedi'i ddyfarnu)

Mayogall Energy Efficiency Project

£9,971 on 26 Gorffennaf, 2012

Rhaglen grant
Energy Efficient Venues (Small)