ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,300 wedi'i ddyfarnu)

Rock challenge

£3,300 on 1 Ebrill, 2004

Rhaglen grant
Awards for All