ariannwyd 2 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £7,968 wedi'i ddyfarnu)

Walking classes

£1,000 on 10 Tachwedd, 2005

Rhaglen grant
Active Lifestyles