ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Improving Fitness at Lacey Gardens

£10,000 on 5 Ebrill, 2017

Rhaglen grant
Awards for All