ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,615 wedi'i ddyfarnu)

Healthy Hearts and Friendship for Seniors

£3,615 on 14 Mawrth, 2013

Rhaglen grant
Awards for All