ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Halberton Outdoor Development

£10,000 on 24 Ionawr, 2018

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All