ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,400 wedi'i ddyfarnu)

A 'Derry' Scary Halloween in Downpatrick

£6,400 on 14 Hydref, 2013

Rhaglen grant
Culture for All