ariannwyd 11 o brosiectau gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £1,677,483 wedi'i ddyfarnu)