ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £6,000 wedi'i ddyfarnu)

Burnt Wood Lake Regeneration

£6,000 on 11 Rhagfyr, 2007

Rhaglen grant
Awards for All