ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £10,000 wedi'i ddyfarnu)

Village Hall Replacement Project

£10,000 on 8 Tachwedd, 2017

Rhaglen grant
National Lottery Awards for All