ariannwyd 1 prosiect gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (cyfanswm o £3,700 wedi'i ddyfarnu)

Backwell Community Fun Day

£3,700 on 19 Rhagfyr, 2016

Rhaglen grant
Celebrate