Compassionate Neighbours

Cynllun Adfer Sefydliadau dan Arweiniad Cymunedol COVID-19

Compassionate Neighbours

Mae peth o'n harian ymateb COVID-19 yn cael ei ddyfarnu trwy ystod o bartneriaid arbenigol a ddewiswyd yn ofalus.

Ardal
Lloegr
Terfyn amser ymgeisio

Parhaus

Beth yw ei bwrpas?

Er mwyn ein helpu i ddosbarthu arian yn gyflym ac yn effeithlon, mae peth o'n harian ymateb COVID-19 yn cael ei ddyfarnu trwy ystod o bartneriaid arbenigol a ddewiswyd yn ofalus. Trwy ddefnyddio eu harbenigedd a'u rhwydweithiau ar y cyd, gallwn sicrhau bod cefnogaeth hanfodol yn cael hyd yn oed mwy o gymunedau.

Mae'r arian hwn wedi'i gynllunio i gefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda'r cymunedau hynny sydd wedi cael effaith anghymesur gan COVID-19, yn ogystal â mentrau cymdeithasol a busnesau cymunedol.

Partneriaethau

Fe welwch ragor o wybodaeth am gymhwysedd, sut i wneud cais, a manylion pellach, ar dudalen we pob partneriaeth.

Os nad yw'r partneriaethau uchod yn iawn i'ch sefydliad, gwnewch gais i'r Gronfa Cymorth Cymunedol Coronafeirws, lle bydd eich cais yn cael ei ystyried ar gyfer arian y Llywodraeth neu'r Loteri Genedlaethol.