‘Fe newidiodd fy mywyd’ – Mae Peggy’n edrych ar fywyd yn wahanol, gyda chefnogaeth gan Gymdeithas Macular

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

Ymateb COVID-19:

Am y tro, rydym yn blaenoriaethu prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi cymunedau trwy’r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

  • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
  • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Os hoffech chi gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mae croeso i chi wneud hynny o hyd. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ei bod yn debygol y bydd mwy o gystadleuaeth am ein harian grant, ac yn amodol ar nifer y ceisiadau a dderbyniwn, efallai y bydd oedi yn ein galluogi i ymateb o fewn ein 12 wythnos arferol.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno cais ac yn aros am benderfyniad gennym, ond eich bod yn gwybod y bydd COVID-19 yn effeithio ar eich gweithgareddau a amlygwyd, cysylltwch â ni

Darllen mwy am y rhaglen hon