Dynes o Lincolnshire yn cael hwb hyder o brosiect ffermio wedi'i ariannu gan y Loteri Genedlaethol