Postiadau blog

Gweld yr holl byst sydd wedi’u tagio gyda "digital technology"

 • Addasu mewn adfyd yn ystod COVID-19

  16 Mehefin, 2020

  Y dystiolaeth gyfun o dair o'n rhaglenni ariannu sy'n cefnogi pobl sy'n profi sawl anfantais mae Fulfilling Lives, Women and Girls Initiative a Help through Crisis yn dangos, mewn llawer o achosion, mae'r anfantais honno eisoes wedi gwaethygu yn ystod COVID-19 ac mae sefydliadau wedi bod yn addasu'r gefnogaeth y maent yn ei darparu yn gyflym. Mae ein Tîm Gwerthuso yn rhannu rhai mewnwelediadau am yr hyn y mae sefydliadau wedi'i wneud, beth sydd wedi gweithio'n dda a beth yw'r heriau parhaus. Darllen mwy
  Article section
  Insight
 • Meddwl yn y tymor hir am unigrwydd - gwytnwch, gwirfoddoli a'r rhaniad digidol

  8 Mehefin, 2020

  Mae Isobel Roberts, Swyddog Polisi a Briffio yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn adrodd ar ddysgu o sesiwn ‘cynullwyr allweddol’ diweddar ar unigrwydd. Roedd y mynychwyr yn amrywio o Fforwm Iechyd Gogledd Iwerddon Bogside a Brandywell, i'r Rhwydwaith Cyfeillio a'r Ymgyrch i Ddiweddu Unigrwydd. Mae pob un wedi bod yn rhan o fynd i'r afael ag unigrwydd ers amser maith. Darllen mwy
  Article author

  Isobel Roberts

  Article section
  Ddigidol
 • Beth mae COVID-19 wedi ei ddysgu i ni am dechnoleg a phethau allweddol rydyn ni wedi'u dysgu

  5 Mehefin, 2020

  Mae Matthew Green, Cyfarwyddwr Technoleg a Data yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn myfyrio ar sut y gwnaethom sicrhau cefnogaeth barhaus i'n deiliaid grant trwy'r argyfwng COVID-19. Darllen mwy
  Article author

  Matthew Green

  Article section
  Ddigidol