Postiadau blog

Gweld yr holl byst sydd wedi’u tagio gyda "digital capabilities"

 • Unigrwydd: Sut ydyn ni'n pontio'r rhaniad digidol?

  8 Gorffennaf, 2020

  Mae Isobel Roberts, Swyddog Polisi a Briffio yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn myfyrio ar ddysgu o'n digwyddiad ar-lein diweddar sy'n archwilio sut mae elusennau a sefydliadau cymunedol yn gweithio i bontio'r rhaniad digidol a mynd i'r afael ag unigrwydd. Darllen mwy
  Article author

  Isobel Roberts

  Article section
  Ddigidol
 • Addasu mewn adfyd yn ystod COVID-19

  16 Mehefin, 2020

  Y dystiolaeth gyfun o dair o'n rhaglenni ariannu sy'n cefnogi pobl sy'n profi sawl anfantais mae Fulfilling Lives, Women and Girls Initiative a Help through Crisis yn dangos, mewn llawer o achosion, mae'r anfantais honno eisoes wedi gwaethygu yn ystod COVID-19 ac mae sefydliadau wedi bod yn addasu'r gefnogaeth y maent yn ei darparu yn gyflym. Mae ein Tîm Gwerthuso yn rhannu rhai mewnwelediadau am yr hyn y mae sefydliadau wedi'i wneud, beth sydd wedi gweithio'n dda a beth yw'r heriau parhaus. Darllen mwy
  Article section
  Insight
 • Beth mae COVID-19 wedi ei ddysgu i ni am dechnoleg a phethau allweddol rydyn ni wedi'u dysgu

  5 Mehefin, 2020

  Mae Matthew Green, Cyfarwyddwr Technoleg a Data yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn myfyrio ar sut y gwnaethom sicrhau cefnogaeth barhaus i'n deiliaid grant trwy'r argyfwng COVID-19. Darllen mwy
  Article author

  Matthew Green

  Article section
  Ddigidol
 • Sut allwn wneud cynnydd sydd fwy ar y cyd wrth ariannu sefydliadau sengl?

  4 Mawrth, 2020

  Mae'n well archwilio a datrys y rhan fwyaf o'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu deiliaid grant unigol gyda mwy o bartneriaid dan sylw a rhaid inni ddod o hyd i fwy o ffyrdd i'r partneriaid hyn gael eu dwyn yn ystyrlon i siwrnai a rennir, meddai Sylfaenydd Shift, Nick Stanhope. Darllen mwy
  Article author

  Nick Stanhope

  Article section
  Ddigidol