Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Grantiau dros £10,000, Yr Alban

Yr Alban

All are funds are still open, but we're prioritising COVID-19 related applications

 1. How to apply to our existing funds for your COVID-19 response

  Find out how communities and organisations in Scotland can apply to our current funds to help them respond to COVID-19.

  Ardal
  Yr Alban

Scotland

All are funds are still open, but we're prioritising COVID-19 related applications

 1. Grants for community-led activity

  Medium grants for community-led activity.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £150000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. Grants for improving lives

  Grants from £10,001 to £200,000 to help people facing challenging circumstances

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £200000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 3. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £1000000
  Terfyn amser ymgeisio

  The current funding round closed to stage 2 applications in August 2020. The fund is still open to stage 1 applications - see below for more information.

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Y Rhaglen Seilwaith Newydd

  Cryfhau ac adnewyddu seilwaith i fod yn addas ar gyfer y dyfodol

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau seilwaith sy'n cefnogi sefydliadau'r sector gwirfoddol a chymunedol ledled y DU.
  Maint yr ariannu
  Hyd at £50,000
  Cyfanswm ar gael
  £400,000 (o gwmpas 8 i 10 o grantiau)
  Terfyn amser ymgeisio

  1 Rhagfyr 2020

 3. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 4. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.